Brukswebben


Sven Järverud  
 

Starten för valputvecklig och bruksprovstävlande.
Sven placerades 1957 på I 10 i Strängnäs. Nu fick han mera tid och köpte –58 schäfervalpen Ingjaldtorps Mjölner av Holger Borg. Sven och Holger var båda intresserade av att studera valpars tidiga utveckling av beteenden och de följde flera kullar från födseln. När Sven fick Mjölner var det Svens första ”valputvecklingsförsök”. Han kunde omsätta allt han läst och Hilmers ide om utlösning av beteenden, förstärka och sedan betinga. Mjölner blev framgångsrik med 13 cert i rapport. I Strängnäs hade Sven flera träningskamrater som intresserade sig för inlärningsmodellen och de utbildade sina valpar/unghundar med framgång. Sven kom fram till att tidig aktiv kontakt med valparna och målinriktad påverkan i rätt ålder, när beteendena naturligt skulle utvecklas, gjorde att inlärningen gick lättare och resultatet blev mera bestående.

”Lust och olustmetoden” var förhärskande dressyrmetoder fram till slutet av 60-talet. Idéen om att utveckla valpar och att använda inlärning med förstärkning gick långsamt.

Första instruktörskursen.
Strängnäs BK fick 1965 i uppdrag att ha instruktörskurs i Sörmland. Sven och Holger Borg ombads att hålla kursen. Det fanns inga fastställda kursplaner och de erfarenheter som strängnäsgänget gjort kunde användas. Utbildningen vann uppskattning av både deltagare och centrala examinatorer. Det skulle ändå ta lång tid innan koppelryck och annan motbjudande dressyr skulle försvinna.

Strax efter instruktörskursen i Strängnäs flyttade Sven till Jägarskolan i Kiruna. Även i Norrlandsområdena blev flera instruktörskurser genomförda efter den ”nya modellen”. Svens 6 år i Norbotten, med långa vintersäsonger, gav också ökad erfarenhet av draghundar och draghundtävlingar.

 

 

Fortsätt till nästa sida