Brukswebben


Sven Järverud  
 

Hundskolan Sollefteå
Från 1968 hade Sven flera korta gästspel som instruktör på Hundskolan. Sven sökte SBK:s lärarkurs på Hundskolan men fick avslag för han hade inte formell kompetens. Strax efter blev han erbjuden fast tjänst som lärare vid Hundskolan. En av hans första uppgifter var SBK:s lärarkurs!!!! Den sista lärarkursen gjorde Sven på Tullinge 1999.

 

 

Efter Svens officiella pensionering vid 50 år 1976 ombads han fortsätta som hundproduktion- och utbildningsansvarig. Sven var initiativtagare till projekt ”Bättre tjänstehundar”. Under projekttiden fick de redan vid Hundskolan startade unghunduppföljningarna fastare former. När projektet lades ned räddade Sven mentalbeskrivningen vidare till SBK. Han engagerar sig fortfarande för att (MUH) ska bevaras som ett underlag för avelsbefrämjande verksamhet. Sven slutade definitivt vid Hundskolan 1982.

Centrala engagemang i SBK
I slutet av 60-talet engagerades Sven allt mera centralt. Första uppdraget var i draghundskommittén. Detta följdes av utbildnings- och kornings kommittén. Han satt 6 år i Förbundsstyrelsen.

Sven är hedersledamot i SBK och har tilldelats åtskilliga utmärkelser men han anser att det är viktigare om han kunnat bidra till humanare hunddressyr och en inlärningsmodell som ger bättre och bestående resultat.

 

 

Fortsätt till nästa sida