Brukswebben

Wellness

Här kommer du att kunna läsa om sånt som rör och berör våra Hundars välmående.
 

Kvicksilver i Vacciner

Vacciner skall ju vara till för att vi inte skall bli dödligt sjuka, men i stället har dom många gånger blivit orsaken till ohälsa. Forskare har påvisat att vaccinationsprogrammen gett ett dussintal av kroniska immunologiska och neurologiska sjukdomar på människor.

I Sverige togs kvicksilver som konserveringsmedel bort ur spädbarns-vacciner i början av 90 talet, vilket resulterade i att ”plötslig spädbarnsdöd” kraftigt skönk !

Kvicksilver i djurvacciner.
Det visar sig att de djurvacciner som innehåller tiomersal i regel innehåller 100 mikrogram per dos, alltså dubbelt så mycket som är standarddosen i vaccin för en vuxen människa.

Denna dos ges till våra hundvalpar och kattungar som ofta bara väger några hekto !!!

Hundar:
Parvovirus: Dohyvac Parvo Live vet., Dohyvac Parvo vet., Primodog vet. (tiomersal max. [!] 100 mikrogram) Valpsjuka+hepatit+parvovirus: Dohyvac DA2 Parvo Live vet.

Katter:
Kattleukos: Leucogen vet.

Hästar:
Influensa: Duvaxyn vet., Nobi-Equenza vet., Prevacun vet. (natriumtimerfonat 20 mikrogram) Virusabort: Pneumabort-K vet. (tiomersal, dos ej angiven!) Stelkramp: Tetanusvaccin vet. (natriumtimerfonat 50 mikrogram) Influensa+stelkramp: Duvaxyn Plus vet. (tiomersal 150 mikrogram), Nobi-Equenza T vet., Prevacun T vet. (natriumtimerfonat 20 mikrogram)

Mot hästinfluensa finns nu kvicksilverfria alternativ, Equip F vet. och Equip FT vet., det senare också mot stelkramp.

Gemensamt för flera arter:
Rabiesvaccin: Rabisin vet.

Enligt uppgift har nu alla Dohyvac-preparaten (tillverkare Pharmacia & Upjohn Animal Health) utgått, inklusive den Hg-fria varianten Dohyvac DA2 vet. mot valpsjuka+hepatit.

Kvicksilverfritt rabiesvaccin som räcker i 3 år !
Det finns nu ett kvicksilverfritt rabiesvaccin för djur (Nobivac Rabies vet.) som varar i 3 år, tidigare rabiesvacciner har bara hållit i ett år och därefter har man varit tvungen att fylla på, för att skyddet skall vara giltigt vid utlandsbesök.

Till sist hittar jag inga vetenskapliga bevis för att våra sällskapsdjur kan bli sjuka av kvicksilver i vacciner, men många djurägare för en livlig diskussion om biverkningar av dem och utveckling har framtvingat kvicksilverfria alternativ och det mest kanske av kommersiella skäl.

Länk till en bra sida om Kvicksilver http://www.kvicksilver.org/

KIA

 

 

Bärnsten mot fästingar....
av Alice Hernwall


Har man hittat det ultimata medel i bekämpning på dessa kryp?

Läste artikeln i en seriös Tysk hundtidning och eftersom jag hade ett gammalt arvegods i form av en  Bärnstenshalskedja i en byrålåda, så åkte den på hunden som är mest utsatt för fästingangrepp.

Detta hände för 5 månader sen och till dagens datum har jag inte hittat en enda fästing på hunden. Däremot hos dom övriga hundarna. Så i augusti fick min andra hund halsbandet på sig, för att testa effekten på båda hundarna.

Att Bärnsten är ett gammalt läkemedel är ingen nyhet, redan f.K. användes Bärnsten för en rad olika krämpor.

...gör det ingen nytta, så gör den i.a.f. ingen skada och så är det ju "himla" snygg på en svart hund.

Men jag är nästan övertygad att den gör nytta i bekämpning av fästingangrepp.

Artikeln i den Tyska Hundtidningen finns under

http://www.zeckenband.de   
Bärnstenen är inte någon sten utan en produkt ur plantor, som under miljoner år hårdnat. Beskrivningar ur urtidernas minne säger att dess läkekraft sedan länge var känd. Läkekonstens urfader Hippokrates 460-370 f.K. berättade om bärnstens läkekraft. Även dom gamla Greker blev uppmärksamma på den elektrostatiska o. läkande kraften. Man kallade bärnsten även "Elektron".I gamla Egypten tjänade bärnsten mot många sjukdomar.
Dessa läkande egenskaper tillskrivs bärnsten:
* Till småbarn i samband med värk av dom första tänderna, sätter man om halsen en kedja av bärnsten
* Minskar hudsjukdomar o. allergier (många hundars gissel)
* Aktiverar ämnesomsättningen
* Verksam mot depressioner
* Och slutligen genom sin elektriska uppladdning även verksam mot fästingar o. ohyra.

En av många namn för bärnsten är även "Electrum" som betyder "jag skyddar"

Fakta:
Bärnsten kan vara ljusgul, brun, röd nästan färglös, mjölkigt vit, blå>svart, svart, violett samt grönaktig (det finns uppåt 250 olika färgvarianter). Den kommer från barrträds, med det gemensamma namnet Pinus succinifera, kåda. För att få kallas bärnsten måste stenen var äldre än 20 miljoner år.

________________________________

Betydelsen av stretching har inte inarbetats i varje Elithundförares medvetande !

Stretching har många fördelar, men måste utföras rätt för att inte få motsatt effekt.

Varför? 
Stretching eller tänjning av muskel är en metod att öka rörligheten i muskeln och därmed rörligheten över en led. Man påverkar både muskelfibrerna och senvävnaden. 

Rörligheten i en led är viktig ur flera synpunkter. Strama muskler är ständigt under anspänning, vilket kan framkalla irritation och så småningom skador på bland annat muskelfästen och blodkärl. Hunden förbättrar ofta sin prestation med ökad rörlighet i och med att den kan ta ut rörelsen mer. För vissa grenar är det extra viktigt, till exempel i Skydds, men även i andra grenar har hunden mycket att vinna på ökad rörlighet. 

En annan viktig aspekt är minskad skaderisk. En ökad rörlighet ger mindre risk för muskelbristningar och skador på senor i och med att muskeln får ökade marginaler att röra sig med.

Metod
Grunden till stretching är att man sträcker ut muskeln till ytterläget, det vill säga så utsträckt som det går, för att få en töjning av muskelfibrer och senvävnad. Rörelsen ska vara långsam och kontrollerad. En för ryckig rörelse utlöser muskelns försvarsreflexer, sträckreflexerna och muskeln drar ihop sig. Det ska kännas, men inte göra ont. 

Man ska inte ta i så mycket att muskeln inte kan vara avslappnad, då jobbar den emot istället för att förlängas. Håll stilla i ca 30 sekunder. Koncentrera Dig på en muskelgrupp i taget när du stretchar din hund. 

När? 
Man kan stretcha som ett separat pass, efter uppvärmningen eller efter avslutat träningspass. Det viktigaste är att musklerna är väl uppvärmda. Gör det till en rutin att till exempel alltid stretcha i 10-15 minuter direkt efter träningspasset.

Att tänka på: 

  • Muskeln skall alltid vara varm! Är det kallt ute bör man stretcha inomhus för att inte bli kall. 

  • Lugna rörelser, inga gungningar eller ryck. Håll stilla i ytterläge. 

  • Håll cirka 25 sekunder.

Gör det till en vana att stretcha regelbundet, det tjänar du på i längden!

Stretchprogram för hund.

1. Lyft frambenet. Håll under knäleden samt runt tassen. Böj i knäleden samt pressa knät mot bogen i c:a 25 sek.

2. Håll under knäleden och lyft benet uppåt i utsträckt läge tills motstånd känns. Knäleden skall vara utsträckt - ej böjt ! Håll i 25 sek.

 
3. Lyft frambenet böjt i knäleden.
Håll om tassen och ovanför knät.
Dra benet lätt utåt tills motstånd känns och håll i 25 sek
4. Håll runt knät på frambenet. Lyft benet och pressa det rakt bakåt tills motstånd känns. Håll i 25 sek.
 
5. Håll under hasleden på bakbenet och lyft. Hasleden skall vara rak. Pressa framåt uppåt. Håll i 25 sek. 6. Håll ena handen runt knäleden och lyft uppåt/bakåt. Benet skall vara rakt utsträckt. Använd andra handen vid behov runt hasen och dra benet lätt utåt. Håll det utsträckt i 25 sek.
 
7. Vik bakbenet i knä- och hasled. Håll under hasleden och lyft lätt uppåt/utåt till motstånd känns i muskellaturen. Håll i 25 sek.

    

KIA