Brukswebben

 

SBK
 

Det finns allt för många Brukshundsklubbar som har styrelser som missbrukar sin position.

Där allt fler styrelseledamöter har åtagit sig uppdraget för att själv få utöva makt gentemot andra människor. De är ofta sociala och har god förmåga att uttrycka sig verbalt, vilket gör att dom väljs.

Dessa styrelseledamöter tror att deras roll är att
härska över klubbmedlemmarna.

Dom ser sig själv som högre eller bättre än alla andra. Anser sig kunna kräva speciell beundran och respekt, trots att dom mycket ofta vare sig kan verksamheten eller har några högre meriter med sin hund, om dom ens har en hund?!!!.

Dom styr sin omgivning genom olika manövrer. Kräver ofta full kontroll. Vill ha total insyn i det mesta, det kan gälla allt från inköp av läsk till att ingå i alla sektorer, trots att dom saknar kunskap.

Dom är ofta mycket manipulativa, i sitt kontrollerande och svekfulla mot medlemmar som ifrågasätter deras beslut.

Dom saknar ånger och skuldkänslor.

Dom har en allmän brist på känslomässiga reaktioner, ytlighet och bristande medkänsla för andras lidande.

Dom har en bristande ansvarskänsla och tar ingen hänsyn till vad deras beslut resulterar i, utan driver igenom dom till vilket pris som helst.

Dom har aldrig gjort ett fel, skyller misstagen på andra.

Tänk efter, vad beskriver den rödfärgade kursiva texten för sorts människor?

*************************************