Brukswebben

Stackel och El
 

På FCI VM för hundar i Rheine 8-11 sept. i Tyskland kunde man återigen se människans uppfinningsrikedom för att plåga "sin bäste vän hunden".

Där fanns att köpa sofistikerade stackel av alla modeller, några utformade som smycken, med klingor avsedda att tränga in i hundens hals. Andra mer konservativa med de vanliga piggarna.


 

För dom som tycker det känns lite pinsamt att öppet visa att man plågar sin hund, fanns överdrag så man inte såg själva halsbandet. Det liknade då mer en scarfs som hunden har runt halsen..!

Det senaste påfundet var ett halsband av stålvajer - ni kommer väl ihåg det från en tidig Bondfilm där man använde samma metod för att skära halsen av sina motståndare.

 

Även tekniksidan har utvecklats. Istället för att sätta  på hunden ett elhalsband, finns mer sofistikerade metoder. Man kan exempelvis välja att sätta ett bandage runt hundens fotled och den vägen ge hunden elstötar. När man sedan tävlar sätter man på ett litet stödbandage på hunden, så tror alla att man är rädd om sin hund, när det i själva verket är frågan om att hunden skall veta "vad som gäller". På årets FCI VM fanns det tre hundar som hade bandage på ena benets fotled.

 

Att FCI  tillåter att ha bandage på tävlande hund borde påtalas av SBK/SKK. Är hunden skadad så skall den inte tävla och fördolda hot skall förhindras i möjligaste mån. Det är därför bland annat som det finns inskrivet i regelverket att hunden skall bära en rak halslänk, läderhalsband och annat är förbjudet.

Jag slutar aldrig att förvånas över vissa människors förmåga att plåga sin hund, i tron att det skall ge några poäng mer.
KIA
 

***********************************************************

På FCI VM i Turin presenterades det allra senaste för stackelanvändare, ett pippigt överdrag!

I Gappays monter fanns dessa överdrag och på frågan vad dom skulle vara till, berättade dom öppet att dom var till för att dölja stacklet, då det inte är tillåtet i alla länder.
Så träffar du på någon hund med detta så vet du vad som döljer sig därunder!Fotografera och polisanmäl användaren!

KIA

******

Staffan Thorman, dressyrpolicyns fiende nr 1?

I senaste numret av Brukshunden fick el och stackelanvändarna i princip frisedel för sina otillåtna dressyrmedel. Undanflykter, undanflykter och mer undanflykter. Och det är klart, vet man inte vad det handlar om, blir det lätt fel.

Som medlem i Västra Distriktets Licensgrupp kände jag mig direkt utpekad. Bilder gäller inte, bilder kan manipuleras och visst kan det vara så, men det behöver inte vara så med automatik!

När vi i licensgruppen såg ca 20 bilder i hög upplösning av 2 hundförare där stackel förekom, visste vi direkt vad det var frågan om. Utgångsläget var givetvis att fotografen var känd och bilderna O-manipulerade. Och med sammanlagt ca 60 års erfarenhet av skyddsdressyr behövde vi inte röra oss i någon fantasivärld som avklippta taggar och andra flumalternativ som Staffan verserar sig med.

Varför har man stackel med avklippta taggar? Givetvis är det för att kunna köra med stackel och vid en kontroll ta fram ett manipulerat halsband och hävda sin oskuld. Så enkelt är det och som seriös hundförare utsätter man sig inte för sådant.

Jag kan inte gå in på en bank med en pistolattrapp och när polisen kommer tro att allt är över bara för att det inte är en riktig pistol.

Vissa saker gör man bara inte och gör man det ändå är det för att manipulera sin omgivning.

Så Staffan, du är duktig, du kan en massa, men håll inte stackel och elfolket om ryggen. Vi har en dressyrpolicy, den skall vi vara rädda om, men framförallt; den skall gälla alla!

Lothar Marunga
Lärare i Hundtjänst, Brukspovsdomare

 

Stackel- och El-semenarie med avstängningar !
Klicka här och läs alla artiklarna i Svenska Dagbladet

Fortsättningen skall bli intressant att följa, nu när ett distrikt vågar slå näven i bordet och stängt av de deltagare som fanns med på bilder och använde stackel. Att alla deltagarna använt låtsas-stackel är ju ett tappert försök till att komma undan. En tidigare stackelanvändare som anmälts till SBK, har ju tidigare lyckats med den bedriften???

Ingen tror på deltagarnas förklaring och som någon skrev bland alla insändare: ”Vem köper ett låtsas-stackel med piggarna avklippta och utsätter sig för risken att bli avstängd, endast en idiot!” Sedan kan man ju fråga sig vem som saluför dessa specialhalsband? Troligen en hundhandlare som ingår i dessa kretsar och specialtillverkar dom mot stora pengar för sitt försäljningsintygande???

I dagsläget är det alldeles för mycket pengar inblandade i sporten och då skys inga medel. Många köper in en hane från Europa som snabbt skall meriteras för avel och genvägen till IPO1 går via eldressyr. Andra köper färdig IPO3 hund som dom inte kan handskas med och som stacklats och elats hela sitt tidigare liv, enda vägen dom ser är att fortsätta för att kunna tävla hunden.

För att komma till rätta med dessa fåtal rötägg krävs att dom avstängs och avauktoriseras från alla sina funktionärsuppdrag på mycket lång och kännbar tid. Att hundarna avregistreras och för all tid kommer att sakna stamtavla. Då har den hunden inte mycket mera avelsvärde än en blandrashund och kan inte  säljas vidare för stora pengar.

Fortsättning följer !
KIA
************************

Jobba för gemensamma värderingar i skyddsträningen !

Värderingar
På samma sätt som FS uttrycker önskemål om att medlemmar skall följa Dressyrpolicyn, måste man själv leva upp till samma krav. Kanske inte så mycket i egenskap av dressör utan när poster tillsätts. Det måste exempelvis vara en självklarhet att funktionärer på olika nivåer delar FS uppfattning om hur vår verksamhet skall presenteras för medlemmar och samhället i övrigt.

Därför är det ytterst viktigt att SBK,s Förbundsstyrelse har gemensamma värderingar och syn på hur skyddshundsträning skall bedrivas och av vilka.

Olikheter
Om dessa värderingar i styrelsen och på olika nivåer inom SBK skiljer sig, riskeras att olikheterna blir än större neråt i ledet. Därför borde processen starta med att SBK,s Förbundsstyrelse rannsakar sig själv och sin syn på verksamheten. Det går inte att sitta i SBK,s Förbundsstyrelse eller t.ex. i dess tävlingssektor och sedan som domare tillåta/ha vetskapen om att de tävlande använt exempelvis stackel innan dom går in på tävlingsplanen.

Det skall med andra ord inte vara möjligt att via otillåtna dressyrmetoder tillskansa sig deltagande till internationella evenemang på SBK,s bekostnad.

Det är därför viktigt att SBK,s Förbundsstyrelse har samma värderingar, lika attityd, samma normer och en homogen handlingsplan för verksamheten. Det går inte att sitta på en Ö utanför och köra sitt eget ”race”. Med andra ord; avvikelser avseende dressypolicyn kan inte accepteras och skall elimineras.

Med samarbete över alla nivåer
Med den samlade kompetens som finns tillgänglig ser jag det som enkelt att finna grundläggande normer för vad som skall gälla och gemensamt ta fram en arbetsplan på hur vi skall forma framtidens skyddshundsförare.

Dressyrpolicy
Tillämpningen av dressyrpolicy skall vara ett verkningsfullt stort skyddsnät, inte som idag ett med stora hål i, där stackel och el-användare lätt kan slinka ur.

En ren sport
För att skyddshundssporten skall få en trovärdig status gäller det att finna lösningar i träningen som visar på trygghet och samarbete mellan hund och förare. Hunden skall kunna arbeta under ett ”frihetskrav” utan rädsla för smärta, något som också skall kunna premieras mera i bedömningen.

KIA

 

######################

SBK,s Förbundsordförande ger en strimma av hopp !
stackel och elanvändarna skall rensas ut

Under de senaste fem åren har SBK fått in flera anmälningar på el- och stackelanvändare, men enligt Staffan Thorman har inte bevisen räckt för fällande domar. Detta trots att förövrarna videofilmats, fotograferats och att ögonvittnen finns. Det handlar alltså inte om rykten eller illvilligt förtal.

Den policy som SBK beslutat att alla medlemmar skall leva efter har i praktiken varit ett slag i luften, något som el- och stackelanvändarna dragit nytta av för att kunna vara med i leken på kontinenten där man har annan syn på dressyr.

De få som har haft civilkurage nog att träda fram och göra en anmälan är helt utelämnade och har inte fått något stöd från SBK. Snarare har dom utsatts för allt från telefonterror till mordhot. Där inte ens polisen kan göra särskilt mycket, även om hoten anmäls, ord står emot ord och ärenden läggs ned.

Flera av de främsta utövarna av el och stackel anordnar träningsläger, är ute och föreläser om hur skyddsutbildning av hundar skall ske, sitter i diverse kommittéer, styrelser och sektorer, därtill har dom flera uppdrag för SBK så som domare, figuranter m.m.  

Inte ens här har SBK betackat sig för deras tjänster och avauktoriserat dom från sina olika uppdrag.

Nu verkar det som om SBK med Förbundsordförande Staffan Thorman i spetsen tänkt om efter hösten skyddssymposium och insett att SBK måste agera Nu innan det är för sent. Kanske inser dom att Fredde Steen förslag på att avauktorisering är en god början. Blotta misstanken om att en SBK-funktionär inte lever efter dressyrpolicyn borde leda till att Förbundsstyrelsen betackar sig för deras vidare tjänster.

  • Tror du som vissa att det här inte är ett riktigt stackel och att bilden är fejkad?
  • Tror du att stackel bara ”piggar upp” en slö hund?
  • Tror du att en hund kan vara så här aggressiv utan att den har utsatts för grov smärta?

Det är helt enkelt skamligt att ingen ingriper mot dessa våldsverkare. Hundar plågas för egen profilering inom rasklubbar/SBK och man får Guru-status på metoder som egentligen borde resultera i rättegångar och avstängning.

Flera s.k. "skyddsförare" har gett sig in i el- och stackeldebatten som finns på flera forum. Några säger att det inte är så farligt som det låter..
Jag vill bara påminna dessa, att ni ger en bild av oss som tränar skydd som jag inte ställer upp på. Ni ger era träningskamrater samma "stämpel" och man börjar raskt fundera på hur vanligt stackel är på era träningar.

Debatten har fått en snedvridning. Det är inte fråga om ifall man kan nå samma resultat utan exempelvis stackel, utan det är frågan om att det är förbjudet. Ni som inte kan vara utan skall således argumentera för era metoder,  inte använda dom i smyg för att kompensera dåliga dressyrresultat.

Ta avstånd från allt vad El, Stackel osv heter och gör det kraftigt ! så kanske vi får ha världens roligaste sport kvar.

KIA

 

El och Stackel

Det ligger i tiden…
På något sätt verkar det som om världen – åtminstone bitvis – blivit mer och mer civiliserad den senaste tiden. Jag vet när jag började inom hundsporten i slutet på -60 talet, så hade man en underlig uppfattning hur hundar fungerade. Ta momentet platsliggning t.ex. Det förklarades som att hundarna då befann sig i nåt sorts vakuum, utan begrepp varken om tid eller rum. Dom liksom bara låg där. Dom dängdes i backen och sedan skulle dom i princip inte vara medvetna om någonting tills dom blev uppkommenderade igen. Det var så man tränade och resonemanget var vedertaget. Likadant med den mentala medvetenheten. Hundar var djur som saknade förmåga att tänka. Jag vet själv att jag hade svårt att få till det. I och med att hundar drömde måste ju någon form av tankeverksamhet finnas, men när man frågade experterna inom SBK fick man till svar att det bara var reflexer.

Sedan dess har vi lärt oss att hundens mentala kapacitet är mycket mer komplicerad än så och med moderna dressyrmetoder tycker vi tidvis att våra hundar är riktigt smarta. T.o.m. kyrkan backar lite på att hundar saknar själ.

Allt detta resonemang går stick i stäv med hur stora delar av mänskligheten uppfattare vårt populäraste husdjur. Det finns länder och folkslag som medvetet misshandlar, förnedrar och plågar hundar på det grövsta.

Så i slutet på 90-talet började SBK arbeta på en policy för att förändra hundens status, dels i vårt medvetande, dels i samhället. Det kallades för dressyrpolicy och var en av de mest omdiskuterade dokument. Kanske inte så mycket för idens skull, utan för den flummiga skrivningen som lämnade utrymme för all sort tokig tolkning. Just den puckade skrivningen gjorde att jag själv var tveksam till policyn, även om jag uppfattade att det helt klart låg i tiden och att detta skulle gjorts långt tidigare. Efter några år skrevs policyn om samtidigt som man utökade med en ”bruksanvisning” för att få bort dom värsta missuppfattningar. Den genomgående skrivningen var i vart fall att det var förbjudet med el och stackel och att det även på annat sätt var förbjudet att tillfoga hunden grov smärta.

Denna policyn är numer vedertagen och praktiseras av en stor majoritet av SBK:s medlemmar.

Men, det finns ett stort men! Då vi p.g.a. öppna gränser börjat jämföra oss resultatmässigt med andra länder där bl.a. stackel och elektronsikt high-tec är högsta mode, går funderingarna i banor om man verkligen kan komma lika långt dressyrmässigt utan dessa redskap. Och det är i det läget resonemanget med dressypolicyn skiter sig. Har vi en policy som förbjuder stackel och el kan vi inte lägga diskussionerna på den nivån om det går att nå lika bra resultat med eller utan dessa redskap. Stackel och el är förbjuda, därmed basta! Tycker man att det finns dressyrmässiga inskränkningar utan dessa redskap, så skall man argumentera för detta och anfäkta den delen av dressyrpolicyn. Man argumenterar helt enkelt på den nivån att man tycker att Sverige tappar mark internationellt och att man av den anledningen vill förändra policyn. Man kan alltså inte acceptera policyn samtidig som man tycker ”det gäller inte mig för jag är så himla duktig och jag behöver det för att kunna hävda mig internationellt”.

Nu är det så att det legala våldet begränsas mer och mer. Jag vet när det blev förbjudet att aga barn. Vilket liv. Nu skulle aldrig någon komma på iden att gå tillbaka till det. Men det är klart, i sydligare länder är det fortfarande helt OK att spöa upp sina ungar på öppen gata och jämför man resultatet på den senaste Pisarapporten, kan man konstatera att franska skolbarn är smartare än svenska. Så vi kanske ligger helt fel…våld kanske är OK för att öka inlärningsförmågan?

Så alla ni som i lönndom använder eller förordar förbjudna redskap. Kryp fram ur hålorna, skriv motioner och argumentera, kanske har vi andra SBK:are något att lära…

Lothar Marunga

Dispensansökan om el-halsband hade redan lämnats in när Christer Lööf bedyrade att Polisen tar avstånd från sådana träningsmetoder !

Det kastar snabbt. Efter Skyddsymposiet den 4 dec skrev jag bl.a. 

”Christer Lööf fick ta ställning till bildmaterial där en polis tränade sin hund med stackel och förklarade att stackel i motsats till el inte är förbjudet enligt jordbruksverket, men att man även inom Polisen tar avstånd från sådana träningsmetoder”.

Vad ingen då visste om, var att dispensansökan om el-halsband redan lämnats in, så vad man kan säga om Christer Lööf är att om han inte var slarvig med sanningen, så teg han i varje fall om faktiska förhållanden.

Ansökan lämnades in med följande motivering:

”-Ibland är inte normalt vedertagna dressyrmetoder tillräckliga, säger Christer Lööf, vid rikskriminalens hundenhet, till Dagens Nyheter.
  - För att återvinna ledarskapet över hunden är utnyttjande av el-halsband en framkomlig väg. Annars riskerar hunden avlivning.
  Han uppger att dispensansökan gäller ett begränsat antal poliser som alla genomgått polishundtjänstens högsta utbildning.
  Rikskriminalen tycker att hundarna helt enkelt är för dåliga på att lyda.
  -Vi har i dag svårt att rekrytera hundar och vi vill behålla de vi har så långt det är möjligt, säger Christer Lööf.”

Och då förstår man att det finns ett kompetensglapp inom polisens hundutbildningsverksamhet. Dom hundarna det i första hand är frågan om är hundarna i Värmland (ett stort mörker?), men dispensen är sökt för hela landet.
 

Egentligen är det underligt att när man kan träna hund på arbetstid och har tillgång till obegränsad kompetens i sin omedelbara  närhet, sådana problem överhuvudtaget uppstår.


I motiveringen till dispensansökan talas det inte om nyrekryterade hundar, utan det gäller ”vi har idag svårt att rekrytera hundar och vi vill behålla de vi har så långt det är möjligt”. Det innebär att det är stamhundar som varit hos polisen en längre tid och som plötsligt har för dålig lydnad om man inte får använda el. Då frågar man sig givetvis hur mycket stryk dom hundarna fått hittills, för dålig lydnad kommer ju inte från en dag till en annan. Eller är det så att man accepterat dålig lydnad och plötsligt kommit på att det måste vi göra något åt. För att citera ”För att återvinna ledarskapet över hunden är nyttjande av el-halsband en framkomlig väg…”

Varje person som sysslar med hunddressyr måste ju inse det horribla i detta påstående, så bespara mig en detaljerad förklaring hur det fungerar. Ett litet tips har jag däremot; Man bygger inte upp sitt ledarskap över en hund i exempelvis momentet släppande, utan det ledarskapet skall vara avklarat innan man tränar släppande. Samma med vanlig lydnad. Man tränar inte ledarskap i lydnad, utan det tränar man i vardagssituationer. Något som varje SBK instruktör känner till. Men kan det vara så illa att det inte finns vardagssituationer för många polishundar och då gäller att på betalad lydnads- och skyddsträningen ta igen dom ledarbitar man inte orkar ta itu med i vardagen?? Och när inte detta fungerar så lägger vi på lite el? Gratulerar till den filosofin.

Nu drar väl många poliser efter andan och tänker att den dåren vet inte vad det handlar om när en mentalstark högkapacitetshund  skall hanteras.  Men tyvärr är det så, dels är jag insatt i problematiken, dels har jag själv suttit i den sitsen. Men efter allt grubblande har jag trots allt inte kommit på hur el skulle kunna vara en seriös lösning. Men det är klart, gäller det bara att knäcka hundarna så är det väl OK.

Lothar Marunga

 

**********************************'
Stackel och El  -  Olagligt och fel !

 Trots att SBK,s dressyrpolicy finns och att Elhalsbandet är förbjudet att använda sedan 1 juli 2003 finns det massor av okunniga, lättimponerade och rent av dumma hundägare som tror att det är lösningen på deras lydnadsproblem.

Stackel såldes helt öppet på SM

Det är förvånande att SM-arrangörerna inte tar en titt på vad som säljs i de olika stånden, helt öppet fanns det stackel att köpa med extra långa taggar på 3,9 cm.

I och med att det säljs helt öppet tror många att det är helt OK att använda, särskilt när du kan läsa att ” Stackel används främst av yrkesfolk” och att ” Ett stackel skall sitta tajt för att ge full effekt”. Inget om att det är otillåtet enligt Jordbruksverkets normgivande regler för hundhållning.

Elhalsbanden finns också, men lite mer undangömda och demonstreras endast för ”speciellt inbjudna”. Säljmotiven är många, ”Du når hunden på långt avstånd utan koppel” och att ”Hunden uppfattar inte att det är du som utsätter den för smärtan” att ”Elhalsbandet är det säkraste och är det mest humana träningsredskapet du kan använda!” inte ett ord om att det i lag är förbjudet att använda !

Trots alla förbud om användning av dessa halsband på hund, är det inte förbjudet att saluföra artiklarna. Därför borde både SBK och SKK gå ut med klara direktiv om att dessa inte får finnas till försäljning vare sig på utställningar eller bruksprov !!!.

Lite beklämmande

Är det när man sedan kan läsa i SKK - CS nr 5/2003 protokoll


Att Lennart Hindefors rapporterade från IPO-VM i Belgien ”Att man där tyvärr åter igen såg att stackel såldes helt öppet”.

Lennart Hindefors föreslog att man ska föra upp diskussionen om förekomsten av stackel på ett högre plan för att deklarera att Sverige inte accepterar denna form av dressyrmetod.

CS beslutade i enlighet med Lennart Hindefors förslag.

Man kanske skall städa framför den egna dörren, innan man ger sig ut i Europa och agerar Bror Duktig !

Så Välkommen SBK och SKK till VERKLIGHETEN och kliv gärna ner på ”Gräsrotsnivå” och agera först på hemmaplan.

 Kia