BruksWebbens resultatredovisning

 
 

På BruksWebben finns tävlingsresultat för alla hundar som satt sin tass på en appellplan sedan 1976 i någon av bruksgrenarna Skydds, Spår, Rapport och Sök i klasserna Lägre, Högre och Elit (Segrarklass), samt i de internationella tävlingsformerna IPO, BHP och BSL.

 
     
 
I praktiken betyder det:
Mer än 25 000 ekipage
Mer än 46 000 tävlingar
Mer än 200 000 resultat
 
     
 

De tidigaste resultaten saknar tyvärr uppgift om förare eftersom dessa inte registrerades förrän en bit in på 90-talet. Många intresserade har emellertid hört av sig och meddelat förarens namn på mängder med hundar. Gör det du också om du har uppgifter som saknas i våra listor.

 
 
 
 

Uppdaterad 2009-08-04 - För support, kontakta: Interface Systems AB

Klicka här för att komma till BruksWebbens nyhetssidor